MZEC w Chojnicach

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2

Miasto Chojnice
Menu  Infrastruktura ciepłownicza 
 
     
MZEC
w Chojnicach
 
 
  - Firma 
  - Zarząd Spółki 
  - Infrastruktura ciepłownicza 
  - Mapy sieci 
  - Kontakt 
  - Historia Spółki 
     
Przyłącza
 - Warunki
 
 
   - Ceny 
     
Taryfa Ciepła   
     
Skład Opału   
     
Przetargi   
     
Modernizacje   
     
Ogłoszenia   
     

 

  Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa prowadzi podstawową działalność gospodarczą w oparciu o posiadane koncesje:

  • na wytwarzanie ciepła Nr WCC/22/337/u/2/98/RS z dnia 1 września 1998r. z późniejszymi zmianami,
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/23/337/U/2/98/RS z dnia 1 września 1998r. z późniejszymi zmianami.

  Energia cieplna na potrzeby eksploatowanego przez zakład sytemu ciepłowniczego wytwarzana jest we własnych źródłach ciepła:

  • Ciepłowni ul. F.Ceynowy 15 - główne źródło ciepła o mocy zainstalowanej 34,980 MW zasilające sieć ciepłowniczą wysokotemperaturową, wyposażone w kotły typu WR-5 i WR-10, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego ( miał węgla kamiennego ).

  Działalność gospodarcza w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła wykonywana jest w oparciu o eksploatację sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej na parametrach wody sieciowej 130/70 °C
i zmiennym przepływie wody sieciowej w warunkach szczytowych w sezonie grzewczym oraz stałych 70/35 °C parametrach w okresie letnim.

  Ciepło do instalacji odbiorczych przesyłane jest poprzez system sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej o długości 20.110 mb., system sieci dystrybucyjnej za węzłami grupowymi niskotemperaturowej o długości 434 mb. oraz poprzez 193 węzły cieplne wysokotemperaturowe
w tym 136 węzły indywidualne i 2 węzły grupowe własne.

  Zarówno długość jak i ogólna pojemność sieci ciepłowniczej wykonanej w 42,5 % w technologii rur preizolowanych, wynosząca obecnie około 850 m3 ulega zmianom w miarę dokonywanej rozbudowy tej sieci.

  Istniejąca w systemie sieci ciepłowniczej rezerwa mocy cieplnej obecnie pozwala na bezpieczne zaopatrzenie w ciepło odbiorców dotychczasowych oraz zaoferowanie przez MZEC w Chojnicach przyszłym i obecnych odbiorcom ciepła odbiór dodatkowej mocy cieplnej zamówionej w wysokości ok. 2,5 MW.

  Realizując obowiązek wynikający z ust. 13 art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478), informujemy, że w łącznej ilości ciepła dostarczonego do naszej sieci ciepłowniczej, udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych wynosi 0%.

  

 
   
Webmaster MZEC w Chojnicach | Zarząd | Kontakt | Przyłącz | Mapy | Taryfa | Skład Opału | Modernizacje 
 
 
 
Zapraszamy do naszego

Składu Opału

przy ul. F. Ceynowy 15 w Chojnicach

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16
oraz w soboty w godzinach 8-12.


Kliknij, aby sprawdzić szczegóły oferty.