MZEC w Chojnicach

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2

Miasto Chojnice
Menu  Taryfa 
 
     
MZEC
w Chojnicach
 
 
  - Firma 
  - Zarząd Spółki 
  - Infrastruktura ciepłownicza 
  - Mapy sieci 
  - Kontakt 
  - Historia Spółki 
     
Przyłącza
 - Warunki
 
 
   - Ceny 
     
Taryfa Ciepła   
     
Skład Opału   
     
Przetargi   
     
Modernizacje   
     
Ogłoszenia   
     
   

 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoœcią Spółka komandytowa stosuje taryfę opłat zatwierdzoną decyzją
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 10 kwietnia 2017 nr OKA.4210.53(11).2016.2017.337.XI.AMa,
opublikowaną w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO,
dnia 14.04.2017, poz. 2711,
zmienioną decyzją Prezesa URE z dnia 03.01.2018 roku
nr OKA.4210.49(10).2017.2018.337.XI.AZa.Zmd
opublikowaną w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO dnia 09.01.2018,
poz. 94.

Poniżej przedstawiono ceny i stawki opłat obowiązujące dla poszczególnych grup odbiorców ciepła od dnia 24.01.2018 roku.

Grupa 1.1 - odbiorcy końcowi, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle Nr 1 siecią ciepłowniczą, poprzez węzły cieplne; sieć ciepłownicza oraz węzły cieplne eksploatowane są przez przedsiębiorstwo energetyczne;

Rodzaje cen i stawek opłat

Jednostki

Symbol grupy taryfowej

1.1

zł netto

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

82 074,08

6 839,51

zł/MW/miesiąc

Cena ciepła

zł/GJ

31,92

Cena nośnika ciepła

zł/m3

13,84

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

19 755,24

1 646,27

zł/MW/miesiąc

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

13,47


Grupa 1.2 - odbiorcy końcowi, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle Nr 1 siecią ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne, poprzez węzły cieplne eksploatowane przez odbiorców;

Rodzaje cen i stawek opłat

Jednostki

Symbol grupy taryfowej

1.2

zł netto

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

82 074,08

6 839,51

zł/MW/miesiąc

Cena ciepła

zł/GJ

31,92

Cena nośnika ciepła

zł/m3

13,84

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

14 409,15

1 200,76

zł/MW/miesiąc

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

9,65


Grupa 1.3 - - odbiorcy końcowi, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle Nr 1 siecią ciepłowniczą poprzez grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze; grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane są przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Rodzaje cen i stawek opłat

Jednostki

Symbol grupy taryfowej

1.3

zł netto

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

82 074,08

6 839,51

zł/MW/miesiąc

Cena ciepła

zł/GJ

31,92

Cena nośnika ciepła

zł/m3

13,84

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

22 514,17

1 876,18

zł/MW/miesiąc

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

17,02


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klasyfikacja źródeł ciepła:

  • Nr 1 - źródło ciepła zlokalizowane w Chojnicach przy ul. F.Ceynowy 15.
     

Do pobrania:

Taryfa MZEC w Chojnicach Spółka z o.o. Sp. k.

 
 
 
Webmaster MZEC w Chojnicach | Zarząd | Kontakt | Przyłącz | Mapy | Taryfa | Skład Opału | Modernizacje 
 
 
 
Zapraszamy do naszego

Składu Opału

przy ul. F. Ceynowy 15 w Chojnicach

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.


Kliknij, aby sprawdzić szczegóły oferty.