MZEC w Chojnicach

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

70-653 Szczecin, ul. Zbożowa 4

Miasto Chojnice
Menu  Ogłoszenia 
 
     
MZEC
w Chojnicach
 
 
  - Firma 
   
  - Infrastruktura ciepłownicza 
  - Mapy sieci 
  - Kontakt 
  - Historia Spółki 
     
Przyłącza
 - Warunki
 
 
   - Ceny 
     
Taryfa Ciepła   
     
Skład Opału   
     
Przetargi   
     
Modernizacje   
     
Ogłoszenia   
     
 

 „Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

- informacja o podmiocie uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.”

 

  Działając zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 wrzeœnia 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823)

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnoœcią s.k. z siedzibą w Zabrzu informuje,
że podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów z odbiorcami ciepła będącymi konsumentami jest Koordynator do spraw negocjacji, działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, pod adresem: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

 

  Jeżeli Sprzedawca nie uwzględnił reklamacji Odbiorcy będącego konsumentem, Odbiorca może wystąpić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji,
do Koordynatora do spraw negocjacji, działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki,
z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie.

 

 

 
 
 
Webmaster MZEC w Chojnicach | Kontakt | Przyłącz | Mapy | Taryfa | Skład Opału | Modernizacje 
 
 
 
Zapraszamy do naszego

Składu Opału

przy ul. F. Ceynowy 15 w Chojnicach

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.


Kliknij, aby sprawdzić szczegóły oferty.