MZEC w Chojnicach

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

70-653 Szczecin, ul. Zbożowa 4

Miasto Chojnice
Menu  Historia 
 
     
MZEC
w Chojnicach
 
 
  - Firma 
   
  - Infrastruktura ciepłownicza 
  - Mapy sieci 
  - Kontakt 
  - Historia Spółki 
     
Przyłącza
 - Warunki
 
 
   - Ceny 
     
Taryfa Ciepła   
     
Skład Opału   
     
Przetargi   
     
Modernizacje   
     
Ogłoszenia   
     
 

  Na podstawie Uchwały Nr III/18/74 WRN w Bydgoszczy z dnia 3 maja 1974 roku w sprawie przyjęcia programu ciepłownictwa w województwie bydgoskim do 1990 roku, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy Zarządzeniem Nr 20/74 Dyrektora Przedsiębiorstwa z dnia 20 listopada 1974 roku, zostaje utworzony Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach przy ul. Cenowy 1.
 Jego zakres działania określa regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa, który obejmuje:

  • jednostki ciepłownicze położone w Chojnicach, a przejęte przez przedsiębiorstwo z chwilą utworzenia Zakładu;
  • jednostki ciepłownicze przejmowane sukcesywnie przez przedsiębiorstwo, a położone w powiatach chojnickim, sępoleńskim i tucholskim.

 Zatrudnienie ogółem w sezonie grzewczym 1975/76 wynosiło 153 pracowników, a ogrzewano powierzchnię 116937 m2 - mieszkalną i użytkową. Warunki pracy były trudne. Załoga pracowała i szkoliła się jednocześnie. Trwała adaptacja przejętego majątku i budowa nowych obiektów.

 Decyzją Wojewody Bydgoskiego ( Zarządzenie Nr 156/91 z 25 września 1991 roku ) od 01 stycznia 1992 roku ustaje działalność Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy. Majątek przedsiębiorstwa przejęły Gminy z mocy ustawy o samorządzie terytorialnym.

Uchwałą NR XVIII/174/91 z dnia 21 listopada 1991 roku Rady Miejskiej w Chojnicach, w wyniku połączenia dwu firm ZEC-u i WIK-u zostaje utworzony Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji jako komunalny zakład budżetowy. Teren działania - miasto Chojnice.

 Ta forma działania nie wytrzymała próby czasu i w rok później Uchwałą Nr XXXII/284/92 Rady Miasta w Chojnicach z dnia 30 grudnia 1992 roku dokonano podziału na dwa odrębne zakłady budżetowe.

 W styczniu 1993 roku zatrudnienie w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej wynosiło 148 osób. Łączna produkcja energii cieplnej z 17 źródeł ciepla wynosiła 407067 GJ.

 Uchwała NR XV/153/95 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 1995 roku utworzono jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością skarbu Gminy pod nazwą Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.. Rozpoczął się proces legislacyjny. Rejestracja Spółki w Sądzie Gospodarczym w Bydgoszczy nastąpiła w dniu 01 lipca 1996 roku. Stan zatrudnienia w tym czasie wyniósł 117 osób, a produkcja energii cieplnej z 13 źródeł wynosiła 376289 GJ.

 Przemiany gospodarcze w kraju wymusiły wprowadzenie w życie nowych przepisów i zmian także w gospodarce paliwowo - energetycznej. Ustawa PRAWO ENERGETYCZNE obowiązuje od 10 kwietnia 1997 roku i traktuje, w realiach gospodarki rynkowej, energię cieplną jako towar. Wprowadzono wymóg posiadania koncesji i opomiarowania odbiorców energii cieplnej licznikami ciepła. Zakład nasz posiada od 01 września 1998 roku koncesje w zakresie:

  • wytwarzania ciepła - WCC/22/337/U/2/98/RS;
  • przesyłania i dystrybucji ciepła - PCC/23/337/U/2/98/RS,
a od 01 września 1999 roku wdrożono pierwszą, zatwierdzoną 28 lipca 1999 roku przez Urząd Regulacji Energetyki, TARYFĘ DLA CIEPŁA.

 Ustawa PRAWO ENERGETYCZNE stworzyła warunki do racjonalnej gospodarki energią cieplną, a odbiorcom możliwość jej oszczędzania. Łagodne zimy w latach 1999 - 2001 i zdecydowane oszczędzanie energii cieplnej przez odbiorców przy jednoczesnym wzroście kosztów niezależnych od firm i niskiej cenie za energię cieplną spowodowały, że zakład popadł w kłopoty finansowe. Utrata płynności finansowej i zdolności kredytowej zadecydowały, że właściciel Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej ( Urząd Miasta ) w roku 2001 zdecydował się na zbycie udziałów i wprowadzenie inwestora strategicznego.

 
 
 
Webmaster MZEC w Chojnicach | Kontakt | Przyłącz | Mapy | Taryfa | Skład Opału | Modernizacje 
 
 
 
Zapraszamy do naszego

Składu Opału

przy ul. F. Ceynowy 15 w Chojnicach

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.


Kliknij, aby sprawdzić szczegóły oferty.