MZEC w Chojnicach

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

70-653 Szczecin, ul. Zbożowa 4

Miasto Chojnice
Menu  Firma dziś 
 
     
MZEC
w Chojnicach
 
 
  - Firma 
   
  - Infrastruktura ciepłownicza 
  - Mapy sieci 
  - Kontakt 
  - Historia Spółki 
     
Przyłącza
 - Warunki
 
 
   - Ceny 
     
Taryfa Ciepła   
     
Skład Opału   
     
Przetargi   
     
Modernizacje   
     
Ogłoszenia   
     
   
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4,

prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta Chojnice związaną z zaopatrzeniem w ciepło
na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji w zakresie:
  • wytwarzania ciepła,
  • przesyłania i dystrybucji ciepła.
System ciepłowniczy eksploatowany przez zakład tworzą:
  • źródła ciepła,
  • sieć ciepłownicza wysokotemperaturowa,
  • sieć ciepłownicza dystrybucyjna za węzłami grupowymi,
  • indywidualne i grupowe węzły cieplne.
 System ciepłowniczy zaspakaja potrzeby cieplne odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wentylacji.

 Systematyczna rozbudowa tego systemu umożliwia kolejnym odbiorcom dostęp do korzystania z oferowanego przez nas taniego ciepła sieciowego.
 
 
 
Webmaster MZEC w Chojnicach | Kontakt | Przyłącz | Mapy | Taryfa | Skład Opału | Modernizacje 
 
 
 
Zapraszamy do naszego

Składu Opału

przy ul. F. Ceynowy 15 w Chojnicach

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.


Kliknij, aby sprawdzić szczegóły oferty.